WE FIND X
RIO News | 14/02/2022
10,701

 

 

RIO HANOI TUYỂN DỤNG 
Tìm X điền vào chỗ trống trong team Designer tại Rio Hà Nội. Có thể làm việc từ xa.
 
Vị trí cần người:
 
  • 01 senior designer
  • 01 midweight designer
Nếu bạn vẫn luôn nỗ lực học hỏi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở nên thật sự Xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Và bạn tìm một công ty nơi mọi người working together - happy together như là sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình của mình.
Hãy tham gia cùng RIO Hanoi.
 
CV và portfolio vui lòng gửi về cho RIO Hà Nội tới địa chỉ mail [email protected] trước 0h00 ngày 25/2/2022.
Chúng tôi sẽ phản hồi lại đơn ứng tuyển của bạn vào ngày 26/2/2022 và liên hệ với các ứng viên phù hợp cho vòng phỏng vấn.

 

-
WE FIND x
RIO Hanoi is looking for X members to fulfill our team. Remote work is possible for candidates live outside of Hanoi.
 
Available positions:
  • 01 midweight designer
  • 01 senior designer
If you are striving for excellence every day and want to find a company of working-together and happy-together as your best support, join us.
 
Please send your CV & portfolio to us at the email address [email protected] best before 25th Feb 2022.
We will reply to your application on the 26 of Feb and arrange interviews with proper candidates.